AKO ŽIADAŤ O LIEČBU - TATRANSKÉ KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Postup pri vybavovaní návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Milí rodičia,
ak Vaše dieťa trpí často zápalovými alebo alergickými ochoreniami  dýchacích ciest, môžeme Vám pomôcť v našich kúpeľoch v Hornom Smokovci.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť Vám vypíše odborný lekár alebo pediater.
Pacient musí byť  vedený aspoň 1 rok v odbornej ambulancii a dodržiavať medikamentóznu liečbu ordinovanú odborným lekárom.

Vypísaný návrh lekár zašle do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Po odsúhlasení kúpeľnej liečby kúpeľnou komisiou dostanete poštou „Oznámenie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti v skupine A“.

V dostatočnom predstihu dostanete od nás predvolanie na kúpeľnú liečbu s termínom nástupu,

alebo si ho môžete dohodnúť telefonicky v našej prijímacej kancelárii. Telefonický kontakt TU.

Liečebný pobyt plne hradí zdravotná poisťovňa. Uhrádzate iba poplatok za služby, t.j. 1,70 EUR/deň.

Buďte aktívni !  Žiadajte svojho lekára o kúpeľnú liečbu pre vaše dieťa.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky