PRE LEKÁROV - TATRANSKÉ KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

vedúci lekár:
MUDr. Klára Matejková
špecializácia v odbore pediatria
telefón:  
+421  52 - 442 24 66
Kúpele Horný Smokovec fungujú ako neštátne zdravotnícke zariadenie, určené na liečbu pacientov s nešpecifickými chorobami dýchacích ciest.
Sú najvyššie položenými klimatickými kúpeľami pre deti a dorast. Kúpele sú plne a moderne vybavené a spolu so svojou polohou majú všetky predpoklady k dosiahnutiu efektívnosti liečby.
 • nepretržitá lekárska starostlivosť
 • vek pacientov: deti a dorast do dovŕšenia 18 rokov veku
 • kapacita 117 lôžok (LD Lúč) z toho  25 izieb pre matky s deťmi (LD Sosna a Smrek)
 • možnosť samoplatcov
 • návrh na KL vypisuje: odborný lekár alebo praktický lekár pre deti a dorast
 • pacient musí byť  vedený aspoň 1 rok v odbornej ambulancii a dodržiavať medikamentóznu liečbu ordinovanú odborným lekárom.
 • návrh na KL musí byť schválený revíznym lekárom poisťovne
 • dĺžka pobytu: 21 – 28 dní (podľa poisťovne)
 • poskytované procedúry: klimatoterapia, liečebný telocvik, inhalačná liečba, fyzikálna terapia   (diatermia, solux,   bioptron, biostimulátor, parafín), bazén, sauna (suchá, infra, solná, bylinková, parná).
 • pri kúpeľoch je zriadená materská a základná škola s kvalifikovanými pedagógmi
 • zmluvné vzťahy so všetkými poisťovňami
V kolektíve lekárov sú špecialisti v odbore pediatria, imunológia a iné.
Na stiahnutie tlačivo pre nástup do kúpeľov:           1. DIEL        2. DIEL      3. DIEL       4. DIEL

XXV/1

J31, J37, J39

Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou

XXV/2

J30

Alergické nádchy

XXV/3

J40

Opakované zápaly priedušiek

XXV/4

J32, J39

Sinobronchitída

XXV/5

J12 – J16

Opakované zápaly pľúc

XXV/6

J41

Obštrukčná bronchitída

XXV/7

J45

Bronchiálna astma

XXV/8

J98

Dermorespiračný syndróm

XXV/9

podľa základnej diagnózy

podľa základnej diagnózy

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky